5. mai 2006

Kan bli nødt til å droppe Office
Det er foreløpig lite som tyder på at Microsoft kommer til å inkludere eller tilrettelegge for OpenDoc i neste versjon av Office. I så fall bli det vanskelig for offentlig sektor å fortsette å bruke MS Office-programvare, hvis Regjeringen bestemmer seg for å gjøre Open Doc til en norsk offentlig standard.

Regjeringen skal i løpet av året definere en standardkatalog som blir forpliktende for offentlige etater. Et offentlig utnevnt standardiseringsråd settes ned før sommeren, og til høsten skal katalogen ut på høring. Målet er at offentlige etater skal benytte felles og ensartede dokumentstandarder.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket