4. mai 2006

Verden stoler mer på medier
Folk i mange av verdens land stoler mer på mediene enn på sine egne regjeringer, viser en fersk undersøkelse. Unge mennesker søker stadig oftere til nye medieformer som blogger.

I snitt sier 61 prosent av de spurte i undersøkelsen at de føler seg trygge på at mediene forteller sannheten, mens bare 52 prosent tror ubetinget på det regjeringene forteller dem. Tallene ble lagt fram i forbindelse med Verdensdagen for Pressefrihet onsdag.

Av de spurte sier 72 prosent at de følger nyhetene tett hver eneste dag. På spørsmål om troverdighet svarer 82 prosent at de stoler mest på riksdekkende fjernsyn, mens 75 prosent har størst tillit til de regionale avisene.

Mens et flertall av alle spurte har mer tillit til mediene enn til politikerne, er bildet noe annerledes i en del store vestlige land. I USA er tillitsfordelingen 67 mot 59 prosent i politikernes favør, i Storbritannia 51 mot 47 prosent og i Tyskland 48 mot 43 prosent.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket