19. mai 2006

Nerdene tar over i 2010
Ifølge rapporten "Eye to the Future - How Technology, Media and Telecommunications Advances Could Change the Way We Live in 2010", vil teknologi fortsette å endre arbeidssituasjonen for de fleste, og gi en ekstra fordel for de som mestrer og styrer teknologien, skriver ZDNet.

"Mange land vil stå overfor en krise i 2010, med akutt behov for folk med it-kompetanse. Både selskaper, myndigter og utdanningsinstitusjoner bør overveie å handle nå fremfor senere, for å sikre at investeringer i teknologi er i samsvar med investeringer i kunnskap om teknologi", heter det i rapporten.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket