2. februar 2007

Offentlige nettsteder står til stryk
I 2004 la fornyings- og administrasjonsdepartementet frem en handlingsplan for økt tilgjengelighet på internett. Dette skulle blant annet innebære at offentlige nettsider skulle følge den såkalte WAI-standarden fra organisasjonen W3C. Men fortsatt er tilstanden heller bedrøvelig for offentlige nettsteder i Norge.

- Det er først når du er svaksynt at du forstår hvor vanskelig det kan være å forholde seg til disse sidene, sier Lillian Olsen, daglig leder i konsulentselskapet Halogen.

Selskapet har fokus på webstrategi og brukervennlighet på internett, og foretok i fjor høst en studie av fem offentlige nettsteder. Resultatet var nedslående. Ingen av nettstedene oppfylte kravene for tilgjengelighet. I etterkant har riktig nok enkelte tatt grep om situasjonen, deriblant Stortinget, men det er fortsatt for lite kunnskap om hvordan nettsider bør tilrettelegges for blinde og svaksynte, eller brukere med fysiske handikap.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket