4. februar 2007

Fremtidsbilder 2030

Fremtidsbilder 2030

Handelshøyskolen BI har på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) utviklet Fremtidsbilder 2030 for Norge i en global verden til NHOs årskonferanse 2007.

For å utvikle fremtidsbildene har BI satt sammen et tverrfaglig team av forskere. Rapporten bygger på forskningsbasert kunnskap og beste faglige skjønn. Ansvarlig for arbeidet er bare forskerne selv.

Fremtidsbilder 2030 gir deg et innblikk i hvordan Norges situasjon kan se ut på fire ulike områder i en globalisert verden anno 2030. Disse fremtidsbildene er ikke spådommer om hvordan det kommer til å gå. Formålet er å gi perspektiv til viktige langsiktige beslutninger som vårt samfunn må ta fremover.


Fremtidsbilder 2030 beskriver fire ulike temaområder i tråd med NHOs årskonferanse for 2007. De representerer ikke helhetsbilder av globaliseringen eller Norges fremtid.

  1. Er Verden flat? Drivkrefter og spilleregler
  2. Norge i verden: Nye muligheter
  3. Kampen om hjernekraften - Del A og Del B
  4. Norge versjon 2.0 - Det politiske styringssystemet

Fremtidsbilder 2030 skal inspirere til nytenkning og gi deg noen aha-opplevelser underveis. De beskriver sentrale drivkrefter, men også mulige trendbrudd med relevans for dagens beslutninger. Fremtidsbildene kan bidra til forståelse om at vi snart må gjøre ting annerledes om vi skal lykkes i fremtiden.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket