26. februar 2007

Her vil futen snoke
Skattemyndighetene vil ha bomselskapenes arkiver for å få kloa i private opplysninger, om deg. Ifølge Datatilsynet viser skattemyndighetene til merverdiavgiftsloven når de krever innsyn i passeringsdata. Tilsynet mener loven er irrelevant, da bompenger er merverdiavgiftspliktig. De har nå tatt opp saken med skattemyndighetene.

- Hvis det er slik at bompengeselskapene ønsker å oppbevare passeringsopplysninger som regnskapsgrunnlag for kundene, må det hentes inn eget samtykke, sier avdelingsdirektøren.

Tilsynet hevder det er i strid med personopplysningsloven å oppbevare passeringsdata etter at kunden har gjort opp for seg, og at bompengeselskapene ulovlig oppbevarer opplysningene.

- Bompengeselskapene fakturer kundene sine etter et visst antall passeringer, og må derfor dokumentere hvor og når passeringene har skjedd. Når kunden har betalt, skal opplysningene slettes, sier avdelingsdirektøren.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket