9. februar 2007

Telenor iLabs Open Source stipend, v�r 2007

Telenor iLabs Open Source stipend, vår 2007
Telenor Research and Innovation (Telenor R&I) utlyser et stipend for arbeid med åpen kildekodeprogramvare i Norge. Vi ønsker å stimulere til samarbeid om åpen kildekode mellom studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler.

Telenor R&I har flere formål med stipendordningen. Vi ønsker å knytte nærmere kontakt med dyktige fagfolk med tanke på mulig fremtidig samarbeid og rekruttering, men dette er ikke et krav. I tillegg kan enkelte prosjekter ha direkte interesse for Telenors egen forskning og forretningsvirksomhet. Vi ønsker også å bidra til å skape et større faglig nettverk på dette området.

Stipendet er på 40 000 kroner, hvorav 30 000 kroner skal gå til en student og 10 000 kroner til en veileder. Halvparten av beløpene utbetales ved tildeling av stipendet, og den andre halvparten når sluttrapport mottas.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket