2. februar 2007

- OLPC holder ikke m�l for Norge - IDG.no

- OLPC holder ikke mål for Norge
Computerworld har henvendt seg til Kunnskapsdepartementet med forespørsel om de ser på OLPC-en som et realistisk alternativ for norske skolebarn. Svaret kommer neppe til å glede forkjemperne for OLPC-en. Departementet mener faktisk det er uheldig å ha en diskusjon om OLPC-en i Norge.

- OLPC er først og fremst et initiativ for å bygge bro over den store digitale kløften mellom rike og fattige land. Å løfte frem en debatt om "100-dollar laptops" i norske skoler vil etter vår vurdering ta noe av fokuset vekk fra den globale kampen mot digitale skiller, noe som vil være politisk uheldig, svarer seniorrådgiver Øystein Johannessen i en epost.

- Vi tror innføring av en slik pc vil gi integrasjonsproblemer mot skolenes egne systemer og den bakenforliggende infrastruktur i grunnopplæringen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket