5. februar 2007

Mindre publisert, mer sitert

Mindre publisert, mer sitert
Selv om kvinnelige forskere ligger etter i rapportskriving, blir deres arbeider sitert mer av andre forskere, viser den nye undersøkelsen. Dette tyder på forskning av høy kvalitet.

- Selv om kvinnelige forskeres arbeid blir sitert relativt mer enn menns, betyr den lavere mengden av utgitte rapporter at denne kvalitetsforskjellen som regel blir oversett, sier dr. Matthew Symonds fra University of Melbourne som ledet den nye undersøkelsen.

Vurdering av forskeres arbeid er avgjørende fordi det påvirker tildeling av forskningsmidler, forfremmelser og karrieremuligheter. Det nåværende vurderingssystemet legger mer vekt på antall utgivelser enn forskningskvalitet, og dette gjør at kvinner kommer dårligere ut, mener Symonds.

Forskningstemaet foreslår et endret vurderingssystem der forskning med størst ”effekt” eller ringvirkning gir mest poeng.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket