8. februar 2007

Sosialen m�dekke bredb�nd - vl.no - V�rt Land Nettutgaven

Sosialen må dekke bredbånd
- Barn og unge som går på skole må ha tilgang til internett hjemme, for i dagens skolesituasjon forutsettes det at man har dette hjelpemiddelet, sier seksjonsleder Arne Røyrvik hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til vl.no.

Sakene, som Røyrvik ikke kjenner maken til, startet med at to kommuner i fylket nekte to sosialklienter å få dekket bredbåndkostnadene da dette ikke var «utgifter til livsopphold». Klientene anket avslagene til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som nå har omgjort vedtakene.

- I tillegg til at internett er viktig for skolegangen, vil det for barna til klientene oppleves som stigmatiserende å være de eneste som ikke har nettilgang hjemme, sier Røyrvik.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket