18. desember 2007

Dataspill inn i skolen

Dataspill inn i skolen
Hele 8 av 10 elever som får spesialundervisning, er gutter. Thomas Nordahl konkluderer i rapporten "Gutter og jenters situasjon og læring i skolen" med at gutter ikke får realisert sitt potensial i forhold til læring i dagens skole.

At flest gutter faller utenfor skolesystemet, er ikke unikt for Norge. Sverige dokumenterer en lignende situasjon. Rapporten "Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv", 2005 peker på at rådende maskulinitetnormer innenfor ungdomskulturen er "anti-skoeske". Det er med andre ord ikke kult å være skoleflink for gutter, noe som kan bidra til at gutter velger bort skolen. Skolen er derfor nødt til å gjøre noen grep for å endre på denne alvorlige utviklingen.

En løsning kan være å ta ungdomskulturen inn i skolen. Vi vet at lærerne har et stort behov for et bredere repertoar av undervisningsmetoder. Videre vet vi at gutters ungdomskultur i stor grad er preget av dataspill.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket