10. desember 2007

Datatilsynet skeptisk til jamming - teleavisen.no

Datatilsynet skeptisk til jamming
Datatilsynet deler flere av de bekymringene Telenor og NetCom har gitt uttrykk for i tilknytning til forslaget om innføringen av såkalte mobilregulerte soner.

- Tilsynet er i utgangspunktet kritisk til at en slik metode benyttes. Metoden vil ramme uskyldige enkeltpersoner, konstaterer Datatilsynet i uttalelsen til Samferdselsdepartementet.

I uttalelsen heter det at Datatilsynet også tidligere har stilt seg kritisk til innføringen av en slik metode uten at den først har vært gjenstand for grundig utredning. Ikke minst påpeker tilsynet at forslaget fremdeles ikke er grundig nok utredet.

- Det forligger ingen estimater om hvor hyppig politiet vil ha behov for å etablere slike soner, og heller ikke estimater om hvilke konsekvenser for elektroniske kommunikasjonsnett og sluttbrukere slike soner vil ha, skriver Datatilsynet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket