22. desember 2007

Telemedisin kan true legenes makt
Tidligere skrev leger og sykepleiere hver sin pasientjournal. Sykepleiernes håndskrevne dokumenter lå i en perm på vaktrommet, mens legenes notater var på legens kontor. Etter at elektronisk pasientjournal (DIPS) ble innført, er all pasientinformasjon samlet i en og samme datamappe, og leger og sykepleiere skriver fortløpende i den samme journalen.

- Vi ser at leger som er vant til å spørre sykepleiere om informasjon, nå blir møtt med svar som "dette kan du finne ut av selv, du har like mye tilgang til denne informasjonen som jeg", forteller Obstfelder.

Hun tror dette er med på å endre maktforholdene som eksisterer mellom de to helseprofesjonene. Legens makt blir utfordret, og sykepleierne kan oppleve at de har sterkere kontroll og innflytelse.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket