20. januar 2008

Slemme folk

Slemme folk
Undset og Hamsun var sin tids ledende debattanter, ofte mot hverandre. Det gledelige ved å lese deres polemikk nå, er å se hvor mye bedre samfunnsdebatten er blitt. De tilhørte en forsvinnende liten åndselite i et samfunn med lavt skoleringsnivå, hadde fribillett til avisene uten kvalitetskontroll, og ble ikke satt på prøve som debattanter.

I dag er debatten mye bredere og føres med en mer solid ballast av kunnskap. Den lesende allmennhet har god innsikt i menneskets psyke og samfunnets virkemåte. Dette fremskrittet kan vi takke samfunnsvitenskapene for. Der det er kunnskap, er det ikke rom for råskap.

Demokrati er bedre enn aristokrati, også i det personlige. Aristokrater vil gjøre andre til undersåtter. For Sigrid Undsets del var det ikke hennes konservatisme som gjorde at hun ville stenge (andre) kvinner ute fra samfunnslivet, men dypt reaksjonære holdninger som gjorde henne foraktfull overfor andre. Hun gadd ikke å se "kvinnesakskvinner" eller "tyskere" som individer.

Den som klarer å dyrke demokratiske holdninger i sitt eget sinn, er bedre beskyttet mot fristelsen til å ville frata andre verdighet og redusere vanlige folk til tjenere.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket