29. januar 2008

journalisten.no : – Et uomtvistelig overtramp

- Et uomtvistelig overtramp
I sin uttalelse, som gir tidligere Start-trener Stig Inge Bjørnebye fullt medhold i sin klage på sex-sjikane-omtalen i Agderpostens nettutgave, sier utvalget at det er riktig å etterkomme Bjørnebyes ønske om en generell vurdering av utviklingen når det gjelder publikums uredigerte adgang til avisers nettfora. PFU akter å bidra med en klargjøring av hvor grensene bør gå.

Utvalget viser til debatten innen presseorganisasjonene forut for revisjonen av Vær Varsom-plakaten høsten 2005. Den munnet ut i at plakatens punkt 4.17 ikke skulle inneholde krav om forhåndsredigering av digitale meningsutvekslinger. I samme punkt legges det imidlertid vekt på at redaksjoner har et selvstendig ansvar for å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk så snart som mulig.

PFU understreker at redaksjonene må ha sikre rutiner for å fange opp slike innlegg. Utvalget viser til at punkt 2.1 i VV, der det heter at «Den ansvarlige redaktør har det fulle og hele ansvar for mediets innhold».
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket