23. januar 2008

Produksjon av digitale l�remidler – en vitalisering av l�reryrket? | Prosjektweb for Nasjonal digital l�ringsarena

Produksjon av digitale læremidler - en vitalisering av læreryrket?
Skolen står oppe i et klassisk dilemma der noe nytt skal utvikles samtidig som undervisningen skal ivaretas. Det har vært rimelig uproblematisk å innføre edb i skolens administrasjon og læringsplattformene har blitt tatt i bruk uten at dette har blitt oppfatta som spesielt vanskelig.

Problemet synes å oppstå idet vi beveger oss inn i det pedagogiske feltet der bruk av digitale læremidler og verktøy skal gi en merverdi i form av bedre og mer tilpassa opplæring. I denne sammenhengen er det bare de profesjonelle lærerne som kan etablere ny praksis gjennom bruk av og erfaring med digitale læremidler og verktøy.

Videre vil jeg hevde at det bare er gjennom brei bruk av ikt i alle fag, at vi kan få opp denne erfaringa. Her trenger vi målretta innsats og oppmuntring både av ledere og lærere til å drive systematisk utviklingsarbeid på skolenivå - men slik innsats koster både tid og penger.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket