16. januar 2008

Gir ros med klikk

Gir ros med klikk
Vi er i klasse 9G på Allergot ungdomsskole på Jessheim. Her har rektor Torun Thomassen gått nye veier for å stimulere elevene til positiv adferd. Skolen har nylig begynt å teste metodikken TAGteach, som er utviklet av forskere i USA. I Norge er metoden foreløpig ukjent, men lignende ideer er kjent fra hunde- og hestetrening. Målet er å gi oppmerksomhet til det som er riktig, fremfor det som er feil, ved at lærerne klikker på en TAGteachmaskin hver gang elevene gjør noe riktig. Fravær av lyd betyr at det eleven gjorde ikke var korrekt.

- Metoden åpner for at hver elev kan få mange flere tilbakemeldinger på det som er rett, enn det som ellers er mulig. Klikkelyden stimulerer de to hjernehalvdelene og kobler en følelse av mestring til det som læres. Slik skal læring bli positivt og morsomt, sier Thomassen.

Klikkingen kan brukes i alt fra gymtrening til innøving av god oppførsel og algebra. I dag skal klasse 9G øve på å "tagge" hverandre. Lærer Magdalena Verkerk-Lipska deler klassen inn i grupper på tre. To og to skal kaste ball, mens den tredje skal klikke når de andre kaster slik læreren ber dem om. Klasserommet fylles med klikke- og fniselyder.

- Lyden er irriterende. Jeg bruker TAGteach hjemme til å trene rottweileren min, men jeg har ikke så stor tro på metoden her, sier Fredrik Fornbæk (14) og viser frem taggeren han bruker på hunden sin.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket