22. januar 2008

Foreslår sammenslåing
Norges struktur av universiteter og høgskoler må endres, står det i det såkalte Stjernøutvalgets utredning om hvordan høyere utdanning og høyere utdanningsinstitusjoner i Norge bør organiseres de neste 10-20 år.

Det finnes 51 studiesteder ved de statlige universitetene og høgskolene i Norge. 41 av disse har færre enn 2000 studenter og 19 har færre enn 1000 studenter.

Mange studiesteder har svak rekruttering, evalueringer har påvist sviktende kvalitet i flere sentrale utdanninger, og flere prosesser trekker i retning av spredning av utdanninger og fagmiljøer, skriver Stjernøutvalget.

Samtidig satser andre land - også våre naboland - på å konsentrere ressursene for å sikre kvaliteten i høyere utdanning og for å møte internasjonal konkurranse og utfordringene fra kunnskapsøkonomien.

Norsk høyere utdanning bør ikke gå i motsatt retning, mener utvalget.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket