23. januar 2008

Totaloverv�ker barna

Totalovervåker barna
Norske barn beveger seg store deler av døgnet i en verden som er ukjent og skjult for mange foreldre. Frykten for både overgripere og nettavhengighet gjør at foreldre tar svært sterke virkemidler i bruk for å få kontroll over barnas virtuelle liv.

På nettstedet PCkontroll.no kan foreldrene blant annet kjøpe produktet eBlaster.com. Det gir foreldre en muligheter til å overvåke barna som de aldri hadde før barna fikk tilgang til PC. Programmet eBlaster skal være helt umulig å oppdage og slette, med mindre hele harddisken blir formatert.

Hver eneste e-post, både sendte og mottatte, begge sider av alle chatsamtaler, besøkte websider, nettsøk og alle tastetrykk oversendes løpende via e-post til den som overvåker PC-en. Tanken er at foreldre kontinuerlig skal overvåke alt barna gjør, slik at de kan gripe inn i det øyeblikk de enten selv gjør noe dumt, eller de kommer i kontakt med voksne som ikke vil dem vel. En egen alarm kan varsle foreldre når visse nøkkelord tastes inn. Faktisk kan foreldre sitte på jobben og fortløpende blokkere enkeltnettsider som barna går inn på mens de er hjemme alene etter skolen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket