23. november 2009

Forbud mot mobiler i franske skoler - Puls - NRK

Forbud mot mobiler i franske skoler

Den franske regjeringen vil forby mobiltelefoner i barne- og ungdomskolen. Det er faren for at stråling fører til helseskader som ligger til grunn for regjeringens føre vàr-tiltak.

Forslaget skal behandles i nasjonalforsamlingen over nyttår.

Det er den samlede forskningen på området som har fått regjeringen til å ta affære. Helsemyndighetene har analysert 2500 internasjonale studier om mobilbruk. 11% av disse (275 forskningsrapporter), viser at mobilstrålingen utgjør en helserisiko.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket