9. november 2009

- Mer penger gir ikke bedre karakterer - DN.no

- Mer penger gir ikke bedre karakterer

Forskere ved universitetet i Århus har funnet ut at hvis pengene ikke kommer jevnt og regelmessig, er store investeringer i skolene mer til skade enn til nytte.

Det avgjørende for elevenes utbytte av skolegangen er stabile budsjetter, fastslår han. Utgiftene per elev i grunnskolen er svært ulike fra kommune til kommune, fra 84.412 kroner per år i Høje Taastrup i København til 42.625 i Syddjurs på Jylland.

Likevel er politikerne i den midtjyske kommunen langt mer tilfredse med sine skoler enn kollegene i København-forstaden.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket