23. november 2009

Wikipedia - Wikipedia svekkes av slitasje p�de frivillige - digi.no : Jobb & utdanning

Wikipedia svekkes av slitasje på de frivillige

Wikimedia-stiftelsen bekrefter funnene i en spansk doktoravhandling. I våres disputerte Felipe Ortega med avhandlingen Wikipedia: A Quantitative Analysis ved det spanske universitetet Universidad Rey Juan Carlos.

For den engelsk språklige utgaven av Wikipedia begynte nedgangen i antall bidragsytere i 2008: I gjennomsnitt var tallet på bidragsytere som trakk seg hver måned - rundt 20.000 - for første gang større enn tallet på nye som meldte seg - rundt 15.000.

En annen observasjon er at frivillige faller langt fortere fra Wikipedia enn fra andre store samarbeidsprosjekter på web, som Debian. Den gjennomsnittlige bidragsyteren til Wikipedia holder bare på et års tid. Halvparten gir seg etter 150 dager.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket