29. november 2009

Forsvaret rekrutterer 17-�ringer med Facebook-kopi - VG Nett om Forsvaret

Forsvaret rekrutterer 17-åringer med Facebook-kopi

Nettstedet «Futurebook» er av utseende svært likt Facebook, noe som ifølge Forsvaret er helt bevisst. Men hensikten med Futurebook er ikke å holde kontakten med gamle venner slik som i originalen. Forsvaret håper at den skal gjøre ungdommen nysgjerrige før de blir kalt inn til sesjon i januar.

Dette får June Beth Rovik, som er mor til en av dem som har fått opprettet en slik profil, til å reagere.

- De stjeler navnet ditt. På andre nettsteder, som Facebook og Nettby, ville du ha blitt kastet ut hvis du ble tatt for å lage en falsk profil, sier hun til VG Nett.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket