17. november 2009

Hva er personvernskolen? | Personvernskolen

Personvernskolen

Personvernskolen er et nettsted for deg som ønsker hjelp til fortolkning av personopplysningsloven- og forskriften. Her finner du forklaringer til paragrafene i loven, samt spørsmål og svar relatert til behandling av personopplysninger.

Skulle du ikke finne svar i forklaringene til loven, eller du er usikker på om og hvordan loven gjelder i et konkret tilfelle, kan du sende inn spørsmål til Personvernskolens ekspertpanel. Spørsmålet ditt, og svaret du får, vil bli publisert på nettstedet slik at andre også kan få nytte av det.

Både spørsmålene som stilles og svarene som gis inngår i et forskningsprosjekt ved Senter for rettsinformatikk (SERI), Universitetet i Oslo, som har til hensikt å kartlegge personvernutfordringer i grunnutdanningen.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket