23. mars 2006

55 % daglig på nettet
55 prosent av den norske befolkning brukte i fjor internett hver dag, en økning fra 44 prosent i 2004. De daglige brukerne var på nett i snitt 80 minutter. 51 prosent av befolkningen hadde bredbåndstilknytning hjemme. 47 prosent hadde hjemme-PC, viser SSBs ferskeste mediebarometer.

Selv om tallene fra Statistisk Sentralbyrå inneholder visse selvmotsigelser (hva bruker de som ikke har hjemme-PC bredbåndet sitt til?) viser de med all tydelighet at internetts posisjon i folkeheimen nå er grunnfestet.

En bemerkelsesverdig økning er i årsklassen 9-15, hvor de daglige brukerne har vokst fra 21 til 40 prosent fra 2004 til 2005. 36 prosent av ungdom 9-15 ser TV eller spiller på internett.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket