23. mars 2006

Kunstens kår og vilkår
Er kunst en del av samfunnslivet, eller er det rett og slett bare kunst og intet annet? Uttrykket "intet annet" er i dette tilfelle ytterst misvisende.
For i dette uttrykket kan hele kunstens vesen ligge.

Jeg har med en viss interesse lest diskusjonen mellom kulturminister Trond Giske og kommentator Linn Ullmann om kunsten og samfunnet. Jeg sier "en viss interesse" fordi dette ingenlunde er nytt, men et tema som med visse mellomrom dukker opp.

Den kunst som er skapende, er minst av alt samfunnsbevarende i den positive oppfatning av ordet, men i de aller fleste tilfeller snarere det motsatte. Det er synd å si det - og kanskje skuffende - men kunsten tenker vel lite på hva den måtte bety for samfunnet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket