10. mars 2006

Finansieringssystemet fremmer mange medforfattere
Finansieringsordningen innen medisinsk og helsefaglig forskning bidrar til at ukulturen med mange medforfattere på vitenskapelige tidsskrifter øker.

I kampen om bevilgninger og stillinger er det ikke bare kvalitet som teller, men også kvantitet, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Han mener systemet i dag er slik at alle tjener på å føre opp kollegaer som medforfattere, selv om de egentlig ikke fyller kriteriene. Dette går bra helt til det kommer opp i lyset, slik som i Sudbø-saken, sier Solbakk.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket