3. mars 2006

- Utenlandske eiere ødela for norsk telekom-suksess
Forsker Sverre A. Christensen ved Handelshøyhøyskolen BI har i sitt doktorgradsarbeide studert den norske telekomindustriens vekst og fall ("Switching Relations. The rise and fall of the Norwegian Telecom Industry"), der han påviser hvordan digitaliseringen og liberaliseringen av telekommunikasjonsindustrien førte til at den utenlandsdominerte norske industrien praktisk talt forsvant i løpet av 1980- og 1990-tallet.

Oljen i Nordsjøen tok mye ressurser og oppmerksomhet. Samtidig var den norske telekomindustrien utenlandskeid: Standard Telefon og Kabelfabrik (STK) av International Telephone and Telegraph, og Elektrisk Bureau (EB) av L.M. Ericsson.

Televerket og norske industripolitikere manglet altså et sterkt norsk selskap å satse på. Dermed ble det ikke utviklet digitale telefonsentraler i Norge. Ifølge Christensen var det en avgjørende forutsetning for Nokias vekst at selskapet utviklet digitale telefonsentraler.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket