22. mars 2006

Vil forske i Oslo
I går var den kontroversielle statsviteren og jøden Norman Finkelstein på snartur i Oslo, der han foreleste på universitetet før debattmøte på Chateau Neuf, i regi av Det Norske Studentersamfund. Det har vakt oppmerksomhet at hverken i Oslo eller i Trondheim, der han var på lørdag, stilte norske intellektuelle til debatt.

Finkelstein er sterkt kritisk til israelske makthavere, til hvordan Holocaust, slik han ser det, brukes bevisst for å manipulere og skape forvirring - og som argument for at Israel ikke kan angripes. Han har lansert begrepet "Holocaust-industrien", en industri som består av "gangstere og kjeltringer", som han sa på gårsdagens forelesning.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket