16. mars 2006

Telenor vil ikke bøye av for Teletilsynet
Telenor eier mesteparten av telenettet i Norge og leier ut bredbåndskapasitet til de fleste av landets bredbåndsleverandører. Dette skulle ha skjedd til selvkost, men fortjenesten har vært for høy og selskapet har blitt pålagt av Post- og teletilsynet å redusere prisen med 30 prosent.

Selskapet har hatt anledning til å klage på vedtaket og det har de nå gjort. I klagen går selskapet hardt ut og hevder at vedtaket må oppheves, eventuelt omgjøres.

I brevet Telenor har sendt myndighetene er det ikke langt igjen før man anklager Post- og teletilsynet for inkompetanse.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket