9. mars 2006

Vil hente mer penger og gode hjerner fra utlandet
Forskningsrådet tiltaksplanen "Invent in Norway" til oppdragsgiverne Nærings- og handeldepartementet og Kunnskapsdepartementet. Planen beskriver hvordan norske myndigheter bør gå frem for målrettet å trekke flere forskningsinvesteringer og mer hjernekapital fra utlandet til Norge.

Utrederne av tiltaksplanen anbefaler myndighetene å rette fremstøt direkte mot utvalgte selskaper i utlandet, sammen med målrettet profilering av norsk forskning og norske kunnskapsmiljøer overfor aktuelle bedrifter. Til dete foreslår utrederne at regjeringen oppretter en ny enhet, "Invent in Norway".
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket