24. april 2006

Evaluering av norsk allmennlærerutdanning
Dagsavisen og NRK har i dag oppslag om NOKUTs evaluering av norsk allmennlærerutdanning. Imidlertid foreligger det i dag ingen nye konklusjoner fra evalueringen som skulle gi grunnlag for oppslagene, ut over den midtveisrapporten som ble publisert i september 2005. Midtveisrapporten har hele tiden vært åpent tilgjengelig på NOKUTs nettsider. Rapporten gir antydende konklusjoner og hypoteser om kvaliteten i allmennlærerutdanningen, basert på informasjon innhentet i evalueringens første fase.

Funn og foreløpige vurderinger følges nå opp i evalueringens andre fase. Denne fasen er ikke avsluttet før den endelige rapporten foreligger i september, og før det skjer, er det heller ikke grunnlag for å trekke endelige konklusjoner om kvaliteten i allmennlærerutdanninga.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket