9. april 2006

Kraftig prisreduksjon i Telenors aksessnett
PT har utpekt Telenor ASA som tilbyder med sterk markedsstilling i markedet for full og delt tilgang til det faste aksessnettet for levering av bredbånds- og telefontjenester (ofte omtalt som LLUB) og i markedet for tilgang for levering av bredbåndstjenester (også kalt bredbåndsaksess). Det skriver tilsynet i en melding lørdag.

PT har bl.a. konkludert med at det er grunnlag for å gjennomføre betydelige prisreduksjoner, og vedtaket setter maksimalpriser for perioden frem til 31.12.07. Telenor må gjennomføre en reduksjon på rundt 30 prosent i forhold til dagens prisnivå i løpet av denne perioden.

- Telenors kobbernett er avgjørende for utbredelsen av bredbånd i Norge, og det er viktig at flere selskap kan tilby bredbåndstjenester basert på dette nettet. Økt konkurranse vil gi et bredere tjenestetilbud, og jeg forventer at prisreduksjonen på bruken av Telenors kobbernett vil gi grunnlag for betydelige prisreduksjoner som vil komme norske forbrukere og bedrifter til gode, sier direktør Willy Jensen i PT.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket