10. april 2006

Wikipedia - godt nok
Det mest bemerkelsesverdige med Wikipedia er at et samarbeid over landegrensene mellom "amatører" har klart å frembringe et så godt produkt. Encyclopedia Britannica bruker eksperter innenfor de ulike fagområder. Å bruke eksperter er bra, men det tar lang tid. Dessuten er eksperter ofte uenige med hverandre. Også i Wikipedia-miljøet forekommer krangel bidragsyterne i mellom, det skulle bare mangle.

Jeg betrakter Wikipedia som et storslått eksperiment med flere trekk som vi aldri tidligere har sett. Det ene er kontinuiteten uten at folk blir betalt for arbeidet sitt. Entusiastene har drevet på i fem år, produktet blir bare bedre og mer omfattende. Nye krefter blir rekruttert, det hele ruller. Det andre er at feil og hærverk blir rettet så fort. Vi snakker om kjempemessige mengder med informasjon som ligger der, i praksis ubeskyttet og tilgjengelig for alle. Jeg har aldri opplevd plagsomme problemer - selv om de sikkert finnes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket