24. april 2006

Nedslående holdinger til IT i selv store selskaper
Flere enn 60 % av nordiske IT-sjefer mener IT er tett sammenvevd med kjerne­virksomheten, men kun 23 % mener topplederen og styret ser IT som et strategisk virkemiddel

Det blir sjelden regnet på verdiskapningen av IT-prosjekter, og det er også sjelden at resultatberegninger utnyttes i videre budsjettering for å sikre størst mulig verdiskaping fra IT

Kun 10 % av IT-sjefene benytter strukturerte verktøy for løpende å fremskaffe underlag i beslutnings- og ressursfordelingsprosessene for de mange IT-prosjektene de har ansvar for. De vanligste styringsverktøyene for investeringene er Word og Excel, forteller Accenture - IT-prosjektene er ikke samlet i noen mer avanserte systemer for å skaffe totaloversikt.

Det er lite vanlig å måle verdiskaping fra IT-investeringer: Fremdeles føres IT stort sett som en kostnad. Kun 38 % gjennomfører balansert målstyring for IT, og enda færre (13 %) gjennomfører målstyring som fokuserer på den faktiske verdien IT-investeringen gir.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket