8. oktober 2009

Men g�r 2 mot 1? � Vox Publica

Men går 2 mot 1?

Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet.

Sitatet er hentet fra "Soria Moria" II og i dokumentet etterfølges det av opplysningen om at et flertall av regjeringskameratene ikke behøver å vente på utredninger om personvernkonsekvenser, men har bestemt seg for å avvise det.

Dette er mildest talt selsomt: Det er politiet som vil ha lagringen inn i norsk rett. Politiet har allerede funnet ut at de etterforskningsmessige fordelene overstiger de personvernmessige ulempene.

Fair enough.

Men lovgivere - uansett partitilhørighet - må løpende veie hensyn mot hensyn. De er forpliktet av lov, kultur og tradisjon til å akseptere grenser for valg av midler for å nå de mest høyverdige mål. Således holder vi oss ikke med dødsstraff - til tross for at tilbakefallomfanget for dømte voldsforbrytere og narkotikaselgere er stort, så har vi valgt å avstå fra problemløsninger som for eksempel omfatter henrettelser eller lemlestelser.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket