20. oktober 2009

P 144/09: Blandet drops � Plinius

Blandet drops

Sluttdokumentet fra Dannelsesutvalget er en forvirrende tekst. Hensiktene er de aller beste. Kvalitetsreformen og Bologna representerer det største statlige inngrep i norsk høyere utdanning siden den raske ekspansjonen i seksti- og syttiåra. Mange miljøer - spesielt på universitetene - opplever store endringer i sin egen arbeidssituasjon. Den sosiale kontrakten mellom stat og universitet har blitt revidert ovenfra - uten forhandlinger mellom partene.

Akademias selvforståelse blir undergravd. Odd Einar Dørum kaller sluttdokumentet et opprør mot instrumentaliseringen av høyere utdanning. Men selve teksten spriker i alle retninger. Utvalget har ikke konsentrert sin krefter om en felles analyse. I stedet har de redigert en antologi av varierte meninger om dannelse i ulike kontekster.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket