2. oktober 2009

Vinnere og tapere i norsk forskningI 2013 er 10 år gått for 13 av de 21 fremragende forskningssentrene. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén varslet allerede i juni i år at det ikke er noen selvfølge at dagens SFFer får fornyet status. Stenmark er imot et prinsipp om at de nåværende SFFene skal legges ned for at man, i god sosialdemokratisk tradisjon, skal gi andre forskningsmiljøer mulighet til å bli like gode.

– Det er et offentlig ansvar at de beste forskningsmiljøene får nok midler til å fortsette når de først er bygget opp, i stedet for at de skal forvitre, sier Stenmark.

Kallerud ved NifuStep sier at ordningen med SFFer ble satt i gang da Høyres Kristin Clemet var forsknings- og undervisningsminister. Da ble langsiktige virkninger av en slik elitepolitikk oversett.

– Når SFF-perioden er over, er det meningen at sentrene skal tilbake til institutter på universitetene og andre institusjoner. Spørsmålet er om de har midler til å holde liv i dem. Dette blir en konflikt, sier Kallerud.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket