20. oktober 2009

Vil ha pressest�tte til enkeltjournalister � Vox Publica

Vil ha pressestøtte til enkeltjournalister

Kvalitetsjournalistikken vil ikke nødvendigvis forsvinne selv om papiravisene skulle bli borte, mener Sven Egil Omdal, kjent for mange for sin spalte Medieblikk i Stavanger Aftenblad. Omdal går inn for at de gamle pressestøttereglene bør revurderes.

— Den tradisjonelle papiravisen står for fall, derfor er det er viktig å sørge for at støtten går til journalistikk og ikke til avispapir, sier han til Vox Publica. Omdal slår et slag for at man må sørge for at den journalistiske kvaliteten blir med over på internett.

Omdal foreslår at deler av pressestøtten rettes inn mot enkeltjournalister. Han ser for seg en modell hvor journalister blir tildelt et arbeidsstipend, en slags ”garantilønn”, mot at de forplikter seg til å jobbe med journalistikk innenfor public service-rammer, gjerne med utgangspunkt i for eksempel NRK-plakaten (pdf).

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket