20. oktober 2009

Sp�rsm�lene som ikke ble stilt - Meninger - Bj�rkeng - Aftenposten.no

Spørsmålene som ikke ble stilt

Ulovlig fildeling og piratkopiering er den største trusselen ytringsfriheten står overfor. Kopieringen truer livsgrunnlaget til forfattere og andre kunstnere verden over.

Det hevdet forlegger og ytringsfrihetsforkjemper William Nygaard i sin innledning til det åpne, internasjonale fagseminaret til Kopinor på Litteraturhuset i går.

Nygaard har helt rett i at saken er viktig. Dessverre viser det seg at holdningskampanjer overfor piratene har liten effekt. For å bryte ned den ulovlige fildelingen blir det stadig mer tydelig at vi er nødt til å overvåke alles nett-trafikk langt strengere enn i dag. Piratene er overalt. De store, stygge bakmennene har bare en begrenset rolle. Men hvor langt skal vi egentlig gå for å trygge opphavsretten? Er vi nødt til å bryte ned den fundamentale retten til et privatliv for å sikre et levedyktig kunnskapssamfunn i fremtiden?
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket