4. oktober 2009

Wikipedia frir til akademikerne � Vox Publica

Wikipedia frir til akademikerne

Forskere har så langt glimret med sitt fravær på Wikipedia. Derfor inviteres akademikere til å delta på Wikipedia Academy i Bergen 14. og 15. oktober.

På programmet står blant andre Jimmy Wales, kjent som grunnlegger av Wikipedia. Dette er første gang et Wikipedia Academy arrangeres i Norge. Tilsvarende arrangementer er tidligere avholdt i blant annet Tyskland.

I tillegg til foredragsholdere og innledere hentet fra Wikipedias egne rekker, rommer også programmet foredrag av representanter fra akademia, presse og politikk — deriblant Jill Walker Rettberg fra Forskergruppe i digital kultur ved UiB, Helge Øgrim som er sjefredaktør for Journalisten og SV-politikeren Jørund Leknes.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket