3. oktober 2005

Bredbåndsmarked over 4 milliarder

Bredbåndsmarkedet i Norge omsatte for 1,96 milliarder kroner i første halvår, en økning på 416 millioner, eller 21 prosent. Fortsetter vekstkurvene i samme retning kan årets omsetning komme opp i nærmere 4,5 milliarder.

Post- og teletilsynet har beregnet at det var 836 000 bredbåndskunder i Norge pr 1. juli, en økning på 319 000 på ett år. Penetrasjonen målt i forhold til hushold er da 37 prosent, mot 30,1 prosent for et år siden.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket