19. oktober 2005

Mastergrad gir dårligere karakterer

Studenter som tar mastergrad får dårligere karakterer enn dem som tar eksamen etter gammel ordning med hovedfag, viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) som presenteres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste i dag.

Statistikken viser at det blant studentene som tok hovedfag i 2004 var seks av ti som fikk karakteren A eller B. Blant mastergradsstudentene var det bare fire av ti som fikk så gode karakterer. Samtidig var det langt flere mastergradsstudenter som strøk til eksamen og fikk karakteren F enn blant hovedfagsstudenter.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket