28. oktober 2005

MIT og Nokia får felles laboratorium

MIT og Nokia skal etablere et felles forskningssenter i nærheten av MITs anlegg i Cambridge i den amerikanske delstaten Massachusetts. Senteret skal arbeide med mobile terminaler og deres plass i det såkalte «økosystemet» av apparatur i vanlig bruk. Senteret ser for seg nye talegrensesnitt, nye dataplattformer, og ny programvarearkitektur.

MIT og Nokia har tidligere samarbeidet innenfor rammen av MITs Oxygen Alliance, der 150 forskere fra Computer Science and Artificial Life Laboratory samarbeidet om en ny type datamaskiner.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket