7. oktober 2005

Her er ditt nye e-pass

Mens USA og en rekke EU-land har bestemt seg for å utsette innføringen av biometriske pass i ett år, mener norske og svenske myndigheter at tiden er inne for en oppgradering. Den viktigste årsaken til omleggingen er ønsket om å gjøre passene umulige å forfalske.

I første omgang vil passene kun inneholde unik informasjon om eierens ansiktsutforming, men fra 2007 vil også fingeravtrykk være en viktig del av det biometriske innholdet. Informasjonen lagres i en såkalt RFID (Radio frequency identification)-brikke som kan sende signaler til en spesialmottaker via en liten antenne i passet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket