7. oktober 2005

Menn blir jobbtapere

En stor gruppe gutter og menn har åpenbare vanskeligheter med å ruste seg til det mye omtalte kunnskapssamfunnet. Forskjellene oppstår allerede i de tidlige skoleårene. På grunnskolen har dobbelt så mange gutter som jenter spesialundervisning. På videregående avbryter flere gutter skolen. Og på universiteter og høyskoler er guttene i et solid flertall blant dem som stryker eller ikke klarer å fullføre studiene.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket