3. oktober 2005

Hvor er debatten om biometriske pass?

Internasjonale datatilsynsmyndigheter etterlyser debatt om bruk av biometri i pass. På den 27. internasjonale konferansen for datatilsyns- og personvernmyndighetene i Montreux (14.-16. september) vedtok tilsynsmyndighetene en felles resolusjon om bruk av biometriske data (ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk) ved utstedelse av pass, id-kort og reisedokumenter. Utstrakt bruk av biometri i slike dokumenter vil ha store samfunnsmessige konsekvenser, og bør derfor ikke innføres uten en forutgående debatt. Representantene for tilsynsmyndighetene etterlyser i resolusjonen at effektive sikkerhetsmekanismer blir bygget inn i løsningene, slik at risikoen ved bruk av biometri begrenses.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket