3. oktober 2005

IP-telefoni: Hype eller disruptiv teknologi?

IP-telefoni brer om seg. I dag er visstnok 10 prosent av alle utenlandske samtaler verden over via IP-telefoni. Noen sier all telefoni vil skje på denne måten innen 2010. Det vil bety at det blir tilnærmet gratis å telefonere. Selv om tidsanslaget synes noe urealistisk, er det helt på det rene at IP-telefoni vil overta for den tradisjonelle telefonitjenesten en eller annen gang i nær fremtid. Like sikkert er det at dette vil undergrave teleselskapenes nåværende inntekststrøm.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket