19. oktober 2005

Læring inn i strategien

Mange bedriftsledere nedprioriterer de ansattes kompetanseutvikling i en hard hverdag, selv om utviklingen stiller krav til endring av produkter og omstilling av produksjonsmåter.

I en MMI-undersøkelse utført for NITO oppgir bare 23 prosent av norske bedrifter at de bruker humankapital eller lignende begreper i sine strategiske dokumenter.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket