17. oktober 2005

Den digitale kløften

Løfter vi blikket utenfor Norge og OECD, blir den digitale kløften enda tydeligere. I 2000 var det over tre ganger så mange Internett-brukere i Norge som i alle de minst utviklede landene til sammen ? land som til sammen har omkring 660 millioner innbyggere. Siden informasjons- og kommunikasjonsteknologien legger grunnlaget for nye produkter, nye tjenester og nye næringer, reduseres betydningen av geografisk avstand samtidig som betydningen av kunnskap ker. Informasjon og kunnskap spres så raskt at kontinuerlig nyskaping blir nødvendig for å hevde seg i konkurransen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket